top of page

Kort om foreningen

 

Frederiksværk Håndværker- og Industriforening (HIF) er en gammel forening, i flg. vedtægterne stiftet bl.a. for:


– at varetage selvstændige håndværkeres og industridrivendes interesser,
– at afholde belærende eller underholdende foredrag,
– at arrangerer udflugter eller selskabelige sammenkomster.

I mange år blev foreningen “kørt” på lavt blus, væsentligst fordi flere foreninger lappede over hinanden, både hvad angår medlemmer og aktiviteter.

Fra flere sider blev bestyrelsen, for nogle år siden, opfordret til at genoplive foreningen, mange mener lokalområdet har brug for “et samlingspunkt” for hele erhvervslivet.

HIF’s vedtægter fra 1888 dækker stadig det vi tror mange gerne vil, så der er ingen grund til at “opfinde den dybe tallerken igen”!

Foreningens medlemskreds er gennem tiderne kommet fra hele erhvervslivet, så trods navnet er alle velkommen.

HIF er en aktiv medspiller i det lokale erhvervsnetværk mellem blandt andet F5, Rotary, Frederiksværk Handel og Hundested og Liseleje erhvervsforeninger.

Foreningens regnskabsår er 1. april til 31. marts.
Kontingentet er p.t. fastsat til kr. 500,00 pr. år og indmeldelsesgebyr kr. 500,00.

Forenings bestyrelse:

Formand: Tømrermester Erik B. Winther,

Næstformand: Murermester Nicolai Andersen,

Sekretær: Gulvlægger Thomas Boysen,

Kasserer: Skorstensfejermester Lars Larsson,

Malermester Tom Sørensen,

Skorstensfejermester Christian Andersen,

Tømrermester Morten Bandelow Winther,

Bestyrelsessuppleant: Entreprenør Magnus Thoby

bottom of page